Oferta

Redakcja czyli pierwsze czytanie tekstu po autorze.

Sprawdzam i poprawiam tekst pod kątem językowym, interpunkcyjnym i edytorskim – pracuję w plikach edytowalnych w trybie śledzenia zmian.

Ten etap pracy z tekstem jest najbardziej długotrwały, ponieważ należą do niego wszelkie błędy ortograficzne, interpunkcyjne, fleksyjne, stylistyczne, składniowe, kompozycyjne, edytorskie jak również merytoryczne.

Korekta czyli drugie lub kolejne czytanie tekstu po redakcji. Na tym etapie większość błędów została już skorygowana.

Tekst przed składem lub taki, który w ogóle nie będzie składany poprawiam w plikach edytowalnych w trybie śledzenia zmian.

W przypadku tekstu po składzie w pliku pdf, poprawki nanoszę w programie PDF-XChange Viewier lub Adobe Acrobat.

Po naniesieniu poprawek przez składacza/grafika rekomenduję odesłanie tekstu, abym mogła zrobić rewizję. Weryfikuję zgodność naniesionych poprawek.

Przed dokonaniem wyceny zapoznaję się z tekstem.