Moje książki

Ważne rozmowy.
Czego uczy mnie Jezus?

Książka zawiera dziesięć opowiadań, do których dołączone są biblijne refleksje o Jezusie.

Bohaterami poszczególnych rozdziałów są zwierzęta. Dowiadujemy się jak pomagają innym, jak odpoczywają, jak się przyjaźnią. Warto wsłuchać się w rozmowy prowadzone przez Mysz, Wiewiórkę, Ślimaka, Kaczkę i wiele innych i dowiedzieć się, jak one radzą sobie z samotnością, strachem i nawiązywaniem przyjaźni.

Każde opowiadanie jest wzbogacone refleksją i pytaniami które odnoszą się nie tylko do przeczytanej historii, ale i do wspaniałych rad i wskazówek, jakie zostawił nam Pan Jezus.

Dla dzieci będą wartościową propozycją wciągającej lektury, a dla rodziców – źródłem inspiracji do osobistego i rodzinnego rozważania Słowa Bożego, a także pomocą w wychowywaniu dziecka w świecie wartości chrześcijańskich.

Dzieci w Biblii

W książce zawarte jest sześć opowiadań dotyczących postaci dzieci zarówno ze Starego jak i z Nowego Testamentu. Narracja obejmuje relację z Pisma Świętego, jak i interpretację wydarzeń dokonaną przeze mnie.

W przykładach biblijnych dzieci mogą rozpoznać samych siebie i spotkać się z Bogiem. Wybrałam postacie dzieci i młodzieży, aby ich rówieśnicy – wiele, wiele wieków później mogli się z nimi utożsamić, postawić w ich sytuacji. Tamte dzieci też miały swoje plany, marzenia, problemy, trudności, rodzinę i rówieśników.

Pewnego dnia spotkały Boga. Jak to odmieniło ich życie? W jakich okolicznościach doszło do spotkania? Co się z nimi działo? Ktoś im towarzyszył, czy byli sami? Jaką można dać odpowiedź na obecność Boga w życiu? Myślę, że moje opowiadania pokazują w jaki sposób Biblia może być zrozumiała dla współczesnego dziecka.

Ponieważ bardzo zależało mi na wydaniu tej książki w sierpniu 2018 roku zdecydowałam się ją wydać jako e-book.
E-book „Dzieci w Biblii”

Pod skrzydłami Anioła

Pozycja zawiera osiem opowiadań na podstawie biblijnych błogosławieństw (wg Mt 5, 3-11). Bohaterowie – uczniowie pewnej szkoły podstawowej są osadzeni w czasach nam współczesnych. Każdy z nich ma inny problem, próbuje go rozwiązać zgodnie z nauką Jezusa.

Dzieci, poznając opisane historie, dowiedzą się między innymi, co znaczy być cichym, sprawiedliwym, miłosiernym, ubogim, niosącym pokój. Przeczytają o tym, co można zrobić, gdy ktoś nas odrzuca i traktuje z niechęcią. Spotkają wspaniałą osobę, która w delikatny sposób pomaga bohaterom opowiadań w rozwiązywaniu niełatwych problemów. Historie wprowadzają w naukę Jezusa o błogosławieństwach, którą Chrystus wygłosił w kazaniu na górze.

Po każdym opowiadaniu zostały zamieszczone polecenia i zadania, które pomogą dzieciom zapamiętać opisane historie, poznać fragmenty Pisma Świętego i zrozumieć naukę Jezusa. Zadania są podzielone na dwie grupy – dla dzieci młodszych (łatwiejsze) i dzieci starszych (trudniejsze).

Jezus najlepszym lekarzem

To opowiadania o uzdrowionych osobach, które znamy z kart Pisma Świętego. Wśród nich są zarówno dzieci: córka Jaira, syn setnika, córka kobiety kananejskiej, chłopiec epileptyk, jak i dorośli: Człowiek z uschłą ręką, Głuchoniemy, Chromy nad sadzawką, Paralityk, Niewidomy Bartymeusz, Niewidomy z Betsaidy, Trędowaty, Jeden z dziesięciu trędowatych – Samarytanin, Kobieta pochylona, Kobieta cierpiąca na krwotok. Razem czternaście opowiadań.

Tworząc swoje opowiadania korzystałam z Biblii. Oczywiście pozostałe treści są fikcją. Moment uzdrowienia osoby pochodzi z Biblii, do tego dobudowałam fikcyjną akcję, dialogi i postaci. Opowiadania są ułożone wg schematu – Przedtem – życie przed uzdrowieniem, Nadzieja – wiadomość o Jezusie i szukanie Go, Spotkanie z Jezusem – Uzdrowienie, Potem – życie po uzdrowieniu. Książka „Jezus najlepszym lekarzem” jest przeznaczona do czytania samodzielnego lub razem z rodzicem.

Leśne historie.
Poznajemy przypowieści Jezusa

To zbiór opowiadań dotyczących biblijnych przypowieści.

W książce znajduje się dziewięć historii, między innymi o zakopanym i odkopanym talencie, o nowych bukłakach, o robotnikach ostatniej godziny. Sympatyczni leśni bohaterowie przeżywają niezwykłe przygody, które przybliżają małym czytelnikom przypowieści Jezusa.

Podczas lektury dzieci poznają Konika Polnego Filipa, Wiewiórkę Kitkę, Borsuka Benedykta, Kotkę Małgorzatę i wiele innych barwnych postaci. Historie pomogą dzieciom zapamiętać treść przypowieści i zrozumieć, co należy robić, by wcielać w życie naukę, jaką one ze sobą niosą.